Услови, дефиниције, симболи и скраћенице за цеви и кућиште