Sarung minyak dengan kekuatan dan keliatan tinggi serta kaedah pengeluarannya