Tháng bảy 9, 2020

16Ống hợp kim Mo3 cho khách hàng Durban

16Mo3 and 10CrMo9-10 are EN10216 specified chrome molybdenum steel alloy tubes for pressure Purpose. They are mainly used as boiler water tubes, ống khói, superheater ống, Máy ống preheater, vv. Nó cũng được sử dụng để sản xuất đường ống, thùng đựng hàng, thiết bị, phụ kiện đường ống, và như vậy. Điều kiện xử lý nhiệt: Thành phần hóa học: Đặc tính kỹ thuật: