3Ống thép tráng PE

Tháng một 11, 2017

DIN30670 3pe bọc ống thép, Chống ăn mòn thép ống

Ống thép tráng có nghĩa là các đường ống bằng cách chế biến sau sự ăn mòn, mà có hiệu quả có thể ngăn chặn hoặc làm chậm đường ống thép không xảy ra trong quá trình vận chuyển và phản ứng hóa học hoặc điện hóa hiện tượng ăn mòn. Ống thép tráng có thể ngăn ngừa hoặc làm chậm hiệu quả sự ăn mòn của ống thép để [...]