tháng tư 25, 2018

A106 Grade B ống thép Carbon cho đun nước nóng Nồi hơi

Hi Có, Công ty của chúng tôi, CRD Transmark Ltd., New Zealand, là một đường ống dẫn, phụ kiện và van nhà cung cấp tại New Zealand. Chúng tôi tìm kiếm các đường ống sau cho một khách hàng tại địa phương. Những ống đang được sử dụng cho Nồi hơi nước nóng. Chất liệu Carbon thép, A106 Grade B là ok 90 lengths [...]