วิธีการผลิตท่อเหล็กสี่เหลี่ยมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ – ส่วนหนึ่ง 2

วิธีการผลิตท่อเหล็กสี่เหลี่ยมเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ – ส่วนหนึ่ง 1
พฤศจิกายน 25, 2023
ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมและสี่เหลี่ยมกลวงส่วนกลวงสำหรับโครงสร้าง
พฤศจิกายน 25, 2023