FBE | 2PE | 3LPE | ท่อเหล็กเคลือบป้องกันการกัดกร่อน

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง SSAW ,ท่อเหล็ก LSAW และ ERW ?
กรกฎาคม 19, 2023
ชุบสังกะสีเหล็กนั่งร้านท่อ
อะไรคือความแตกต่างระหว่างท่อเหล็กชุบสังกะสีและท่อเหล็กชุบสังกะสี
กรกฎาคม 25, 2023