DIN30670 3pe เคลือบท่อเหล็ก, ป้องกันการกัดกร่อนเหล็กท่อ

มาตรฐาน ASTM A53 ไร้รอยต่อท่อเหล็ก
มาตรฐาน ASTM A53 ไร้รอยต่อท่อเหล็ก, Sch40, OD114.3mm,WT 6.02 สายท่อ
มกราคม 9, 2017
ท่อนั่งร้าน
มาตรฐาน ASTM A106 GR ขสังกะสีท่อนั่งร้าน,48.3มม.,กำหนด 40 เหล็ก
มกราคม 12, 2017