3ท่อเหล็กเคลือบ pe
DIN30670 3pe เคลือบท่อเหล็ก, ป้องกันการกัดกร่อนเหล็กท่อ
มกราคม 11, 2017
API ท่อปลอก 5CT ไม่มีรอยต่อ
API ท่อปลอก 5CT ไม่มีรอยต่อ,น้ำมันเหล็กปลอกท่อ
มกราคม 16, 2017