API 5DP เจาะท่อ
ท่อ API 5DP, เกรด e75 นั้นคับแคบ, OD 127mm , หนา 12.7 มม.
พฤศจิกายน 10, 2016
ท่อหม้อน้ำ
ASME SA - 192 เมตร,เกรด SA-192 หลอดหม้อน้ำเหล็ก, OD 22 นิ้ว SCH40
พฤศจิกายน 17, 2016