ไร้รอยต่อ & วัสดุทดแทนท่อเหล็กเชื่อมสำหรับข้อกำหนดมาตรฐาน ASTM – JIS, บี, ดิน