การตรวจสอบระบบท่อน้ำเหล็กดัด : ก่อสร้าง, การติดตั้ง, และคุณสมบัติ