ท่อเหล็กดัดกับท่อเหล็กชุบสังกะสีสำหรับระบบส่งน้ำ – การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ