สำหรับการขนส่งปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติท่อน้ำมัน ASTM A53-98