ท่อไอเสียอุตสาหกรรมในโรมาเนีย
ท่อไอเสียอุตสาหกรรมในโรมาเนีย
กุมภาพันธ์ 27, 2017
สำหรับการขนส่งปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติท่อน้ำมัน ASTM A53-98
กุมภาพันธ์ 27, 2017