ท่อใต้ทะเลในซูดาน
ท่อใต้ทะเลในซูดาน
กุมภาพันธ์ 27, 2017
ก่อสร้างสะพานในออสเตรเลีย
ก่อสร้างสะพานในออสเตรเลีย
กุมภาพันธ์ 27, 2017