ท่อส่งปิโตรเลียมในเซอร์เบีย
ท่อส่งปิโตรเลียมในเซอร์เบีย
กุมภาพันธ์ 27, 2017
โรงกลั่นน้ำมันในคาซัคสถาน
โรงกลั่นน้ำมันในคาซัคสถาน
กุมภาพันธ์ 27, 2017