ดิน 30670 ไร้รอยต่อเคลือบท่อเคลือบพลาสติก

สำหรับการขนส่งปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติท่อน้ำมัน ASTM A53-98
กุมภาพันธ์ 27, 2017
API CT 5 ปลอกท่อ
ท่อไร้รอยต่อท่อ API 5CT J55,OCTG เคสกับเธรด LTC
มีนาคม 6, 2017