09Ống thép CrCrSb, Thép ND
bước đều 6, 2024
13Ống thép hợp kim CrMo4
bước đều 12, 2024