12Ống nồi hơi thép hợp kim Cr1MoV
bước đều 9, 2024
Ống nhiệt độ cao bằng thép hợp kim X10 CrMoV nb9-1
bước đều 15, 2024