Nghiên cứu lựa chọn sàng lọc giếng kiểm soát cát – Một phần 1

,X42, X60 ống bom mìn,ống lsaw
Khách hàng Kazakhstan cần mặt bích , Ống thép API5L LSAW
tháng tư 10, 2023
Nghiên cứu lựa chọn sàng lọc giếng kiểm soát cát – Một phần 2
tháng tư 22, 2023