đường ống thép l555m (Những phát minh công nghệ mới) với độ bền nhiệt độ thấp tuyệt vời và phương pháp sản xuất chúng
Tháng chín 17, 2023
Ống thép hàn xoắn ốc – GOST 8696
Tháng chín 23, 2023