Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn ASTM A53/A53M cho các đường ống, NPS 1/4 INCH – 30 INCH ,lịch 10 -160, STD, XH và XXH Hàn và liền mạch

differentce giữa MÌN ống và đường ống EFW
Tháng mười 4, 2016
ASTM A252 lớp 2 Ống thép ống
ASTM/ASME A252/SA252 lớp 2 Đóng cọc thép ống
Tháng mười 12, 2016