Monel 404 Ống thép hợp kim UNS N04404 | DIN W. Không.. 2.4867

Màn hình giếng nước hình chữ V
bước đều 28, 2024
ASTM B861, B862, và ống titan B338
tháng tư 3, 2024