Monel 404 Ống thép hợp kim UNS N04404 | DIN W. Không.. 2.4867
bước đều 31, 2024
Khuỷu tay bán kính dài, Khuỷu tay bán kính ngắn, lắp đường ống & Khuỷu tay SR
tháng tư 7, 2024