Khuỷu tay bán kính dài, Khuỷu tay bán kính ngắn, lắp đường ống & Khuỷu tay SR

ASTM B861, B862, và ống titan B338
tháng tư 3, 2024
Ống màn hình khe cầu: Một giải pháp linh hoạt để lọc và hoàn thiện giếng
tháng tư 11, 2024