ภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์ของรูปแบบตาข่ายในตัวอย่างท่อกรองบ่อน้ำมันสแตนเลส SS304L, โดยมีช่องรับแสงแยกและมองเห็นโครงสร้างที่ขยายออกได้.
ท่อควบคุมทรายกรองบ่อน้ำมัน SS304L
มีนาคม 25, 2024
หน้าจอบ่อน้ำสล็อตรูปตัว V
มีนาคม 28, 2024