ความแตกต่างระหว่าง API 5L X80, X70, และท่อ L555M
กันยายน 13, 2023
ท่อเหล็ก l555m (สิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ) ด้วยความเหนียวที่อุณหภูมิต่ำที่ยอดเยี่ยมและวิธีการผลิต
กันยายน 17, 2023