Sự khác biệt giữa API 5L X80, X70, và Đường ống L555M
Tháng chín 13, 2023
đường ống thép l555m (Những phát minh công nghệ mới) với độ bền nhiệt độ thấp tuyệt vời và phương pháp sản xuất chúng
Tháng chín 17, 2023