ท่อเหล็ก l555m (สิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ) ด้วยความเหนียวที่อุณหภูมิต่ำที่ยอดเยี่ยมและวิธีการผลิต

ท่อเหล็ก API 5L X65 กับการกัดกร่อนในการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของน้ำทะเล
กันยายน 14, 2023
เชื่อมท่อเหล็กซ้อนทับ | ท่อหุ้ม
กันยายน 20, 2023