Ống nhiệt độ cao bằng thép hợp kim X10 CrMoV nb9-1
bước đều 15, 2024
Hình ảnh hiển vi của các mẫu lưới trong mẫu ống lưới giếng dầu SS304L bằng thép không gỉ, với các khẩu độ riêng lẻ và cấu trúc mở rộng có thể nhìn thấy được.
Ống kiểm soát cát sàng lọc giếng dầu SS304L
bước đều 25, 2024