MÌN L235 En10024 thép ống OD 323.9mm
Tháng chín 28, 2016
differentce giữa MÌN ống và đường ống EFW
Tháng mười 4, 2016