ASTM a252 ống thép
ASTM A106 lớp B OD 300mm SCH80 NEW ống
Tháng mười 31, 2016
vỏ ống, ống ống
sự khác biệt giữa N-80 và L-80 vỏ ống
Tháng mười một 7, 2016