API vỏ và ống
API 5CT /5B dàn vỏ và ống, K55, TỪ 4 1/2″ Đường ống dẫn dầu và khí đốt của STC
ống thép nồi hơi 19, 2016
Vỏ MÌN đặc tả kỹ thuật,J55 / K55 , PS / PSLB
ống thép nồi hơi 21, 2016