ท่อ api และท่อ
API 5CT /5B ไม่มีรอยต่อท่อและท่อ, K55, OD 4 1/2″ STC น้ำมันและท่อส่งก๊าซ
ธันวาคม 19, 2016
ข้อมูลทางเทคนิคท่อ ERW,J55 / K55 , PS / PSLB
ธันวาคม 21, 2016