Kết cấu thép vuông & Ống hình chữ nhật
Ống thép vuông,1/2″ x 0.370″ x .065″ Square hollow section
ống thép nồi hơi 2, 2016
API 5ct j55 vỏ và ống
API 5CT J55 Seamless dầu vỏ và ống,OTCG vỏ R3, 13-3/8 Inch
ống thép nồi hơi 8, 2016