API 5ct j55 vỏ và ống
API 5CT J55 Seamless dầu vỏ và ống,OTCG vỏ R3, 13-3/8 Inch
ống thép nồi hơi 8, 2016
API 5ct vỏ và ống
API 5CT cũng bọc ống thép, J55 K55 N80 L80 dầu vỏ bọc
ống thép nồi hơi 13, 2016