Mặt bích yêu cầu khách hàng ẤN ĐỘ, đường ống và phụ kiện
tháng tư 10, 2023
,X42, X60 ống bom mìn,ống lsaw
Khách hàng Kazakhstan cần mặt bích , Ống thép API5L LSAW
tháng tư 10, 2023