Yêu cầu lắp đặt và sử dụng bồn rửa mắt trong nhà máy sản xuất ống thép.
bước đều 17, 2023
API 5CT vỏ bọc ống trong lớp J55/K55, N80
RFQ API N80 VỎ LƯNG CÓ LẮP ĐẶT VÀ LIÊN KẾT
bước đều 23, 2023