หน้าแปลนสอบถามลูกค้าอินเดีย, ท่อและอุปกรณ์
เกี่ยวกับเรา 10, 2023
,X42, X60 ท่อ ERW,ท่อ LSAW
ลูกค้าคาซัคสถานต้องการหน้าแปลน , ท่อเหล็ก API5L LSAW
เกี่ยวกับเรา 10, 2023