ฟิตติ้งไร้รอยต่อ / เชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน
สอบถามข้อต่อท่อ : ข้อศอก | หน้าแปลน | ตัวลดจาก Singapore Cilent
เกี่ยวกับเรา 27, 2023
สิ่งที่แตกต่างรอยท่อเหล็กและท่อเหล็กไร้รอยต่อ?
อาจ 6, 2023