,X42, X60 ống bom mìn,ống lsaw
API 5L đường ống , Dàn | NEW | MÌN | LSAW
ống thép nồi hơi 23, 2016
din17175 ống thép liền mạch
TỪ 17175, St35.8 ống thép liền mạch dòng,Chịu nhiệt cao áp nồi hơi ống
ống thép nồi hơi 27, 2016