N80 dầu vỏ ống thép liền mạch
API 5CT N80 dầu và khí đốt vỏ ống, OD 177.8mm,WT9.19mm vỏ ống
ống thép nồi hơi 29, 2016
Ống thép liền mạch
EN 10216-2 Ống thép liền mạch, nồi hơi nóng cán ống
Tháng một 1, 2017