Bộ giảm tốc trong đường ống là gì, Cách chọn bộ giảm tốc?