Ống thép liền mạch và Hàn (MÌN) đường ống dẫn ống/SMLS
Tháng mười 14, 2016
api5l Dàn ống
API 5L lớp B MÌN thép ống đường kính 426mm dày 9.53mm
Tháng mười 19, 2016