API 5ct vỏ và ống
API 5CT cũng bọc ống thép, J55 K55 N80 L80 dầu vỏ bọc
ống thép nồi hơi 13, 2016
API 5CT VỎ ỐNG ,khớp nối, pup nối kiểm tra thành phần hóa học
ống thép nồi hơi 17, 2016