อะไรคือความแตกต่างระหว่างท่อเหล็กคาร์บอนไร้รอยต่อและกระบวนการผลิตท่อเหล็กเชื่อม ?
มิถุนายน 20, 2023
API-5L-X80-PSL1-PIPIE สาย
ท่อ API 5L X80 | พีเอสแอล 1 , พีเอสแอล 2| เหล็กไร้รอยต่อและรอย
กรกฎาคม 5, 2023