ดิน 2458 ST37.2
กุมภาพันธ์ 24, 2017
JIS G3461 STB 410
กุมภาพันธ์ 24, 2017