ดิน 1628 ST37.4
กุมภาพันธ์ 24, 2017
JIS G3461 STB 510
กุมภาพันธ์ 24, 2017