ดิน 2391 เย็นออกท่อเหล็กไร้รอยต่อ,เซนต์-52 ไร้รอยต่อท่อเหล็ก

คลัป api 5ct octg
API 5CT OCTG ท่อข้อต่อ, 4-20 นิ้ว,ปลายเกลียว, R1, R2, R3
ธันวาคม 22, 2016
,X42, X60 ท่อ ERW,ท่อ LSAW
ท่อ API 5L สาย , ไม่มีรอยต่อ | คิงดอม | ERW | LSAW
ธันวาคม 23, 2016